سوره یس برای گشایش بخت دختران و پسران مجرد

گشایش بخت سوره یس منقول است از مرحوم محدث نوری که از حضرت علی علیه السلام روایتی نقل کرده که در آن روایت نمازی بیان شده مخصوص کسانی که در پی ازدواج نیکو و همسر خوب هستند بدین صورت این نماز خوانده میشود که دو رکعت دارد و در هر رکعت حمد و سوره یس […]

فضایل اعجاب انگیز سوره یس

یس مشخصات سوره یس تعداد آیات: 83 تعداد کلمات: 733 تعداد حروف: 3086 ترتیب نزول: 41 محل نزول: مکه مکرمه 2- محتوای سوره یس چیست؟ سورة یس به گواهی احادیث متعدد، یکی از مهمترین سوره های قرآن است، به گونه های که در احادیث به عنوان قلب قرآن نامیده شده است. سوره یس در مکه […]