عوارض سس مایونز

بیماری های ناشی از سس مایونز برخی از عوارض مصرف بیش از اندازه سس های مایونز به شرح زیر است: 1-  افزایش فشار خون 2-  گرفتگی عروق قلب 3-  افزایش شدید فشار خون 4-  ایجاد سنگ های صفرا 5-  چرب شدن کبد و بروز ناراحتی های کبدی 6-  چرب شدن سریع پوست و مو 7-  […]