عقیق شرف الشمس

خواص دعای شرف الشمس

در کتاب بسیار گرانقدر شمس المعارف الکبری در خواص دعای شرف الشمس آمده است:
1 -زمانی که بنویسد و در کفن میت رار دهد آن میت ایمن شود از عذاب بر
2 -کسی آن را نوشته و همراه خود دارد در حفظ خداوند باشد و…
3 -هر گاه پیش سالطین و بزرگان رود با خود دارد مورد بول ملوک رار می گیورد و
خداوند حمایت می کند او را از شر آن ها
4 -حامل این اسما در همه جا پیروز و منصور می باشد و مقهور می شود هر کوه بوا او دشمنی کند.
5 -هر که با خود دارد سحر و نظر بد از او باطل و دور شود.
6 -و هر کسی را که بسته باشند با خود دارد به برکت این اسم اعظم الهی گشاده کردد.
4 -کسی که زندانیش طوالنی شده باشد با خود دارد زود خالص می شود.
8 -برای مصروع و کسی که مرد غش کردن دارد و کلیه بیماریهای بدن اثر دارد.
3 -برای دختری که بی شوهر مانده شرف شمس را با خود دارد شوهر کند.
12-کسی که در سفر رود با خود دارد از شر دزدان و حوادث بد سفر در حفظ الهی باشد.
11-برای بیدار شدن برای نماز شب این شرف شمس را با خود داشته باشد سحر خیز شود

فلسفه شرف الشمس

از بزرگان علم نقل است که در روزهای 13 فروردین و 24 ماه مبارک رمضان خداوند به همه چیز شرافت داد تا ارزش بیابند و نزد همدیگر منزلت داشته باشند.

لذا به اولین توابش خورشید در آن روز شرف االشمس گویند ساعت ارزانی شرف الشمس می باشد که این روز زمان حکاکی آیات و عالم مخصوص شرف الشمس در روی سنگ حجرالشمس یا همان عقیق زرد می باشد.

جهت کسب بزرگی و شرافت و عزیزی نزد خالق خدا و گشایش کار و افزایش رزق و روزی از امام باقر (ع) نقل است که : چه خوشبخت فردی است، او که در روزهای 19 فروردین و 27 رمضان جهت نزدیک به خود و آل رسول، و دوری از گناه، وسعت رزق و روزی و برطرف شدن مشکالت بر روزی عقیق زرد دعای شرف الشمس را حکاکی کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *