عادت7: اره را تیز کنید (بازسازی خویشتن)

داستان مرد جنگلی و اره ای که کند شده است فرض کنیم که روزی به هنگام عبور از جنگلی با فردی برخورد می ­کنید که رنج و زحمت فراوان درختی را اره می­ کند و از او می­ پرسید: – ببخشید، ممکن است بپرسم که سرگرم چه کار ی هسیتد ؟ – مگر نمی بینی که […]

عادت3: نخست امور نخست را قرار دهید./ اصول مدیریت شخصی

نخست امور نخست را قرار دهید مردمان موفق به جای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می پردازند. به جای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و به جای اینکه گرفتار امور بی اهمیت شوند، به اولویتها و ارجحیت های خود توجه میکنند. یعنی امور نخست را نخست انجام می دهند. در واقع عادت 3 به […]