اختراع لاک غلط گیر

لاک غلط گیر نوشت افزاری بسیار مفید است. قبل از اختراع خودکار، مردم مجبور بودند هنگام نوشتن بسیار دقت کنند تا اشتباهی رخ ندهد و نیازی به تصحیح نباشد. اگر به تصحیح احتیاجی بود، باید با پاک کن مخصوص جوهر پاکش می کردند. این نوع پاک کن ترکیبی از ماده سنگی نرم شده و پاک […]

می دانید در گذشته، مردم برای پاک کردن اشتباه هایشان از چه استفاده می کردند؟

پاک کن ها رسما از سال 1858 به مدادها پیوستند. شاید بپرسید مردم برای پاک کردن اشتباه هایشان از چه استفاده می کردند؟ نکته بسیار جالب همین جاست. پیش از این، چیزی به نام پاک کن ساخته نشده بود بلکه مردم از تکه های بیات شده نان باگت استفاده می کردند. در واقع، خرده نان […]