اثر حرز امام جواد از زبان استاد عابدی استاد احمد عابدی با اشاره به داستان حرز امام جواد(ع)، شرایط و کیفیت نگارش این حرز معروف را تبیین کرد. به گزارش شفقنا، استاد احمد عابدی ضمن تبریک میلاد امام جواد(ع) اظهار داشت: شافعی در کتاب الحیوان جائز خود می گوید که قبر امام جواد(ع) و امام […]