اثر حرز امام جواد از زبان استاد عابدی استاد احمد عابدی با اشاره به داستان حرز امام جواد(ع)، شرایط و کیفیت نگارش این حرز معروف را تبیین کرد. به گزارش شفقنا، استاد احمد عابدی ضمن تبریک میلاد امام جواد(ع) اظهار داشت: شافعی در کتاب الحیوان جائز خود می گوید که قبر امام جواد(ع) و امام […]

نکاتی دربـاره حرز امام جواد (علیه السلام) مد نظـر داشته باشید که با بستن این حرز شما در حفاظت خداوند متعال متعال متعال قرار گرفته اید. بـعد هیچ کس و هیچ چیز را اثر گذار در نفع و زیان خود جز خدا ندانید و این خداست که حوادثی را به لطف و رحمت خود از […]

نماز قبل از بستن حرز امام جواد (ع) زمانی که می خواهید حرز امام جواد (ع) را بر بازو ببندید ابتدا وضو بگیرید و چهار رکعت نماز شامل دو نماز دو رکعتی بخوانید؛ در هر رکعت بعد از سوره حمد، هفت مرتبه «آیه الکرسی»، هفت مرتبه آیه 18 سوره آل عمران معروف به «شهدالله»، هفت […]

حرز امام جواد (علیه السلام) و آثار آن  معروف ترین حرز برای دفع بلایای زمینی و آسمانی حرز امام جواد (ع) است. امام جواد (ع) درباره این حرز می فرمایند: خود را به این دعا، حرز کن که اگر همه اهل زمین علیه تو قیام کنند، از همه آنها ایمن باشی. کاربرد حرز امام جواد […]

در کتاب بسیار گرانقدر شمس المعارف الکبری در خواص دعای شرف الشمس آمده است: 1 -زمانی که بنویسد و در کفن میت رار دهد آن میت ایمن شود از عذاب بر 2 -کسی آن را نوشته و همراه خود دارد در حفظ خداوند باشد و… 3 -هر گاه پیش سالطین و بزرگان رود با خود […]

Promoting your blog is a continuous process to increase search engine awareness and raise online traffic. It truly is feasible likewise proceed through some remarkably well-liked sites which are portion same goal what your internet site is seriously suitable for. You can acquire the best web page in the world. Even though the internet site […]

Seven Online Dating Email Mistakes to prevent yourself from International dating currently is a better way in the future. People more and more more knowledgeable and experienced in some very nice benefits of increasingly being online, and internet based online dating is a large part about this. International dating services provide users have real profit […]