عادت6: سینرژی (انرژی گروهی ایجاد کنید)

عادت6: سینرژی (انرژی گروهی ایجاد کنید) عادت 6 ثمره نهایی یا ایجاد راه حلهای تازه و بهتر گروهی است. ضد مصالحه و سازش است. به تعبیر دیگر «کل» بزرگتر از مجموع اجزای آن است. عادت 6 جنبه خلاق عادت 5 است. خیلی از مردم بجای سینرژی گریز یا ستیز را در پیش میگیرند که هر […]

عادت5: نخست گوش فرا دهید، سپس بخواهید به شما گوش دهند.

عادت 5 عادت 5 یعنی بگذار اول من به تو گوش کنم. بیشتر مردم برعکس این کار را انجام می دهند. میخواهند اول حرف بزنند،وضعیت خود را روشن کنند و مورد تفاهم قرار گیرند. وقتی دو طرف بخواهند اول حرف بزنند مونولوگ جمعی (گفتگوی مرده) ایجاد می شود. زیرا در واقع گفتگویی یک نفره است، […]

عادت4: برنده-برنده بیندیشید

مفهوم نگرش (برنده-برنده) این است که همواره جویای منافع متقابل و دو یا چند جانبه (از جمله منافع خودتان، بسته به تعداد افرادی که در آن پروژه یا برنامه شرکت دارند) باشید. در عادت 4، جایی برای رقابت و مقایسه وجود ندارد. کار گروهی و همکاری و برنده شدن تمامی کسانی که ذینفع اند، الزامی […]

هفت عادت مردمان موفق- عادت 1: عامل باشید

هفت عادت مردمان موفق؛ عادت1: عامل باشيد اساسي ترين عادت، عامل بودن است. عامل بودن يعني مسئوليت خود را بعهده گرفتن، ملامت نکردن اوضاع و شرايط يا اشخاص، ضد عامل بودن، واکنشي بودن است. Response-ability «توانايي پاسخگويي» افراد واکنشي شرطي شده اند که به محرک خاصي واکنش ويژه يي نشان دهند. مردمان موثر عامل هستند. […]

هفت عادت مردمان موفق – مقدمه

  دکتر کاوی، موسس کانون رهبری کاوی (Covy Leadership Center) مشاور بیش از 500 سازمان رسمی در جهان همچون آی بی ام است که کتاب هفت عادت مردمان موفق را نوشته است. روش آموزش او: رهبری مبتنی بر اصول می باشد. هدف او: توانمند کردن افراد و سازمانها است تا خودشان بیاموزند. او به گفته […]

هفت عادت مردمان موفق؛ عادت 2: ذهنا از پایان آغاز کنید.

عادت2: ذهنا از پایان آغاز کنید. به روشنی مقصدتان را بدانید تا بدانید که میخواهید به کجا برسید. تا آنچه سرانجام می خواهید به وجود بیاورید، روز بروز هدایتتان کند. مانند ناظر ساختمانی که هر روز صبح نقشه ساختمان در دست سر ساختمان می رود. ذهنا پایان کار را میبیند و می داند هر روز […]