هفت عادت مردمان موفق – مقدمه

  دکتر کاوی، موسس کانون رهبری کاوی (Covy Leadership Center) مشاور بیش از 500 سازمان رسمی در جهان همچون آی بی ام است که کتاب هفت عادت مردمان موفق را نوشته است. روش آموزش او: رهبری مبتنی بر اصول می باشد. هدف او: توانمند کردن افراد و سازمانها است تا خودشان بیاموزند. او به گفته […]

هفت عادت مردمان موفق؛ عادت 2: ذهنا از پایان آغاز کنید.

عادت2: ذهنا از پایان آغاز کنید. به روشنی مقصدتان را بدانید تا بدانید که میخواهید به کجا برسید. تا آنچه سرانجام می خواهید به وجود بیاورید، روز بروز هدایتتان کند. مانند ناظر ساختمانی که هر روز صبح نقشه ساختمان در دست سر ساختمان می رود. ذهنا پایان کار را میبیند و می داند هر روز […]