بهترین ره توشه پیاده روی اربعین

آنچه برای پیاده روی اربعین، باید به همراه داشته باشید؟ کوله پشتی و پیاده روی اربعین کوله پشتی باید سبک و دارای بندهای عریض 2 تا 4 سانتی باشد. افرادی که در پیاده روی اربعین شرکت می کنند باید این را در نظر بگیرند که باری که  با خودشان حمل می کنند معادل 10 تا 15% […]