قیمت هر تن سنگ طبیعی سرب انگلستان در ابتدا معادل 100 پوند بود اما در سال 1830 چند مهندس زیرک کشف کردند که می‌توان از آن در روکش توپ استفاده کرد. همین اکتشاف باعث شد قیمت آن به‌سرعت به 5000 پوند برای هر تن افزایش یابد. ازآن‌پس مأموران نظامی مسلح به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه Borrowdale […]