39 نکته مهم برای پیاده روی اربعین

نکات پیاده روی اربعین کم اطلاعی زائران ایرانی در مراسم اربعین سبب شده آنها با مشکلات مختلفی مواجه شوند. دستگاه های فرهنگی و اجرایی مجموعه ای از توصیه های ساده و بسیار مفید را ارائه کرده اند که می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. ۱- داشتن گذرنامه با روادید کشور عراق لازم […]