• نمره 0 از 5
 • تاریخ عضویت:
  بازوبند جادعایی حرز امام جواد
  تومان ۳۵۰۰۰

  این بازوبندها در طرج های یا زینب و یا رقیه و یا حیدر و یا ابوالفضل هستند که پشت بازوبند پشت چرم دارای جای حرز هست و بصورت کشی می باشد.

  ناموجود
  انگشتر فیروزه اصل نیشابور
  ناموجود

  انگشتر فیروزه اصل نیشابور #کد۱۲۸ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۷ گرم قیمت 174هزار تومان ارسال رایگان

  انگشتر فیروزه اصل نیشابور
  تومان ۱۳۹۰۰۰

  انگشتر فیروزه اصل نیشابور #کد۱۲۷ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۵.۳۰۰ گرم قیمت 139 هزار تومان ارسال رایگان

  گوشواره نقره بچگانه
  تومان ۳۴۰۰۰

  گوشواره نقره بچگانه #کد۱۲۴ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۱ گرم قیمت 34 هزار تومان ارسال رایگان

  گوشواره نقره بچگانه
  تومان ۴۸۰۰۰

  گوشواره نقره بچگانه #کد۱۲۵ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۱.۵۰۰ گرم قیمت 48 هزار تومان ارسال رایگان

  گوشواره نقره بچگانه
  تومان ۴۸۰۰۰

  گوشواره نقره بچگانه #کد۱۲۴ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۱.۶۰۰ گرم قیمت 48 هزار تومان ارسال رایگان

  زنجیر نقره سفید
  تومان ۱۹۵۰۰۰

  زنجیر نقره سفید #کد۱۲۳ #عیار نقره ۹۲۵ طول ۵۰ سانت #وزن ۷.۳۰۰ گرم قیمت 195 هزار تومان ارسال رایگان

  ناموجود
  انگشتر یاقوت کبود
  ناموجود

  انگشتر یاقوت کبود #کد۱۲۲ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۳.۹۰۰ گرم :قیمت 104 هزار تومان ارسال رایگان

  ناموجود
  انگشتر یاقوت زنانه
  ناموجود

  انگشتر یاقوت زنانه #کد۱۲۱ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۴.۲ گرم قیمت 111 هزار تومان ارسال رایگان

  مدال فیروزه نیشابور
  تومان ۹۰۰۰۰

  مدال فیروزه نیشابور #کد۱۲۰ #عیار نقره ۹۲۵ رادیوم شده #وزن ۳.۳۰۰ گرم قیمت 90 هزار تومان ارسال رایگان