• روایات ائمه اطهار در مورد نگین عقیق

حسین بن خالد از امام رضا (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: امام صادق(ع) فرموده است: هر کس انگشترى به دست کند که نگین آن عقیق باشد تهیدست نمى ‌شود و کارش به بهترین وجه فرجام خواهد یافت.

عبد الرّحیم قصیر مى‌ گوید: حاکم براى احضار یکى از فرزندان ابوطالب که جنایتى مرتکب شده بود کسى را فرستاد. او در راه به امام صادق (ع) رسید. امام (ع) فرمودند: «انگشترى عقیق به او برسانید.» راوى مى‌ گوید: انگشترى عقیق به او رساندند و از حاکم آزارى ندید.

همچنین، عمرو بن ابى المقدام مى‌ گوید: مردى که تازیانه خورده بود بر امام باقر (ع) گذر کرد. حضرت (ع) فرمودند: انگشتر عقیق او کجا است؟ بدانید اگر انگشتر عقیق به دست داشت تازیانه نمى‌ خورد.

در حدیث دیگر آمده است که امام صادق (ع) فرمودند: انگشتر عقیق باعث ایمنى در سفر خواهد بود.

حسین بن مزید مى ‌گوید: امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش از امیرمؤمنان (ع) نقل کرده است که فرمودند: انگشتر عقیق به دست کنید تا خدا به شما برکت دهد و از بلاها ایمن باشید.

مردى به رسول خدا (ص) شکایت کرد که راهزنان راه را بر من بستند و اموالم را بردند. پیامبر (ص) به وى فرمودند: چرا انگشتر عقیق به دست نکردى؟ به دست کردن انگشتر عقیق آدمى را از هر بلایى حفظ مى‌کند.

از امام باقر (ع) نقل شده است که فرموده اند: هر کس انگشتر عقیق به دست کند، تا زمانى که آن را در دست دارد پیوسته نیکى مى‌بیند، و همواره از جانب خدا محافظى خواهد داشت.

  • خواص عقیق

  1. استجابت دعا
  2. دور شدن از فقر
  3. دوری از گزند و بلا
  4. امان از عذاب به آتش
  5. ایمنی در سفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *